qq飞车飞马等级经验,QQ飞车手游新手怎么升级快新手快速升级攻略?

原创 访客  2021-04-26 07:07:07  阅读 67 次 评论 0 条
摘要:

QQ飞车手游新手怎么升级快呢?新手快速升级的技巧是什么呢?想必这也是绝大多数新手玩家想知道的,那么下面就为大家来详细的介绍下QQ飞车手游快速升级攻略,希望能对大家有所帮助qq飞车飞马等级经验。;QQ飞车手游新手怎么升级快?新手快速升级攻略:;想要快速升级的话还是非常简单的;一般来说就是跑图,剧情,做主线任务,或者排位赛都是非常不错的选择;不过,在老司机看来最好的方式还是在活动期间比赛了;因为活动期间经常4倍、8倍的经验奖励,升级简直不要太简单,所以想要升级还是需要看准活动。 QQ飞车1-1

QQ飞车手游新手怎么升级快呢?新手快速升级的技巧是什么呢?想必这也是绝大多数新手玩家想知道的,那么下面就为大家来详细的介绍下QQ飞车手游快速升级攻略,希望能对大家有所帮助qq飞车飞马等级经验。;QQ飞车手游新手怎么升级快?新手快速升级攻略:;想要快速升级的话还是非常简单的;一般来说就是跑图,剧情,做主线任务,或者排位赛都是非常不错的选择;不过,在老司机看来最好的方式还是在活动期间比赛了;因为活动期间经常4倍、8倍的经验奖励,升级简直不要太简单,所以想要升级还是需要看准活动。

QQ飞车1-155级经验表

升级所需要经验    下一级的总经验

1-2需要80经验    80

2-3需要120经验    200

3-4需要150经验    350

4-5需要200经验    550

5-6需要270经验    820

6-7需要300经验    1120

7-8需要330经验    1450

8-9需要360经验    1810

9-10需要390经验    2200

10-11需要420经验    2620

11-12需要450经验    3070

12-13需要480经验    3550

13-14需要510经验    4060

14-15需要540经验    4600

15-16需要570经验    5170

16-17需要600经验    5770

17-18需要630经验    6400

18-19需要660经验    7060

19-20需要690经验    7750

20-21需要720经验    8470

21-22需要750经验    9220

22-23需要780经验    10000

23-24需要810经验    10810

24-25需要840经验    11650

25-26需要870经验    12520

26-27需要900经验    13420

27-28需要930经验    14350

28-29需要960经验    15310

29-30需要990经验    16300

30-31需要1020经验    17320

31-32需要1050经验    18370

32-33需要1080经验    19450

33-34需要1110经验    20560

34-35需要1140经验    21700

35-36需要1170经验    22870

36-37需要1200经验    24070

37-38需要1230经验    25300

38-39需要1260经验    26560

39-40需要1290经验    27850

40-41需要1320经验    29170

41-42需要1350经验    30520

42-43需要1380经验    31900

43-44需要1410经验    33310

44-45需要1440经验    34750

45-46需要1470经验    36220

46-47需要1500经验    37720

47-48需要1530经验    39250

48-49需要1560经验    40810

49-50需要1590经验    42400

50-51需要1620经验    44020

51-52需要1650经验    45670

52-53需要1680经验    47350

53-54需要1710经验    49060

54-55需要1740经验    50800

55-56需要1770经验    52570

56-57需要1800经验    54370

57-58需要1830经验    56200

58-59需要1860经验    58060

59-60需要1890经验    59950

60-61需要1920经验    61870

61-62需要1950经验    63820

62-63需要1980经验    65800

63-64需要2010经验    67810

64-65需要2040经验    69850

65-66需要2070经验    71920

66-67需要2100经验    74020

67-68需要2130经验    76150

68-69需要2160经验    78310

69-70需要2190经验    80500

70-71需要2220经验    82720

71-72需要2250经验    84970

72-73需要2280经验    87250

73-74需要2310经验    89560

74-75需要2340经验    91900

75-76需要2370经验    94270

76-77需要2400经验    96670

77-78需要2430经验    99100

78-79需要2460经验    101560

79-80需要2490经验    104050

80-81需要2520经验    106570

81-82需要2600经验    109170

82-83需要2700经验    111870

83-84需要2800经验 114670

84-85需要2900经验    117570

85-86需要3000经验    120570

86-87需要3100经验    123670

87-88需要3200经验    126870

88-89需要3300经验    130170

89-90需要3400经验    133570

90-91需要3500经验    137070

91-92需要3600经验    140670

92-93需要3800经验    144470

93-94需要4000经验    148470

94-95需要4200经验    152670

95-96需要4400经验    157070

96-97需要4600经验    161670

97-98需要4800经验    166470

98-99需要5000经验    171470

99-100需要5200经验   176670

100-101需要5500经验 182170

101-102需要1万经验   192170

102-103需要1万5千经验207170

103-104需要2万经验   227170

104-105需要2万5千经验252170

105-106需要3万经验   282170

106-107需要3万5千经验317170

107-108需要4万经验   357170

108-109需要4万5千经验402170

109-110需要5万经验   452170

110-111需要6万经验   512170

111-112需要7万经验   582170

112-113需要8万经验   662170

113-114需要9万经验   752170

114-115需要10万经验 852170

115-116需要11万经验 962170

116-117需要12万经验 1082170

117-118需要13万经验 1212170

118-119需要14万经验 1352170

119-120需要15万经验 1502170

120-121需要16万经验 1662170

121-122需要18万经验 1842170

122-123需要20万经验 2042170

123-124需要22万经验 2262170

124-125需要24万经验 2502170

125-126需要26万经验 2762170

126-127需要28万经验 3042170

127-128需要30万经验 3342170

128-129需要32万经验 3662170

129-130需要34万经验 4002170

130-131需要36万经验 4362170

131-132需要38万经验 4742170

132-133需要40万经验 5142170

133-134需要42万经验 5562170

134-135需要44万经验 6002170

135-136需要46万经验 6462170

137-138需要750000经验

 138-139需要800000经验

 139-140需要850000经验

 140-141需要950000经验

 141-142需要1050000经验

 142-143需要1100000经验

 143-144需要1150000经验

 144-145需要1200000经验

 145-146需要1250000经验

 146-147需要1300000经验

 147-148需要1350000经验

 148-149需要1400000经验

 149-150需要1450000经验

151-152 需要78万经验

    152-153 需要80万经验

    153-154 需要82万经验

    154-155 需要84万经验

    155-156 需要86万经验

    156-157 需要88万经验

    157-158 需要90万经验

    158-159 需要92万经验

    159-160 需要94万经验

本文地址:https://www.bjertong999.com/17542.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 访客 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

评论已关闭!